Sunday, 3 June 2012

ALAT UKURAN MINAT KERJAYA.


ALAT UKURAN MINAT KERJAYA.

Minat kerjaya merupakan sebahagian daripada pertumbuhan dan perkembangan personaliti seseorang itu (Darley & Hagenah 1955). Kepuasan atau ketidakpuasan seseorang individu itu terhadap sesuatu objek itu adalah bergantung kepada tindak balasnya. Sementara itu, Holland menyatakan bahawa minat atau pemilihan kerjaya adalah satu ekspresi diri individu dan oleh yang demikian,

Menurut beliau inventori minat adalah serupa dengan inventori personaliti. Minat merupakan konstruk psikologikal yang berbeza-beza mengikut dorongan-dorongan atau insentif-insentif yang tertentu selari dengan matlamat hidup seseorang itu dalam sesuatu budaya (Naqvi 1968:28).

Ahli-ahli teori perkembangan kerjaya berpendapat bahawa minat kerjaya, nilai pekerjaan, nilai keperluan dan cirri-ciri personaliti seseorang itu dapat menentukan penglibatan, penumpuan dan pengekalannya dalam sesuatu bidang pekerjaan dengan bermatlamatkan kepuasan kendiri (Naqvi 1968:21). Minat adalah hasil usaha seseorang itu mengubahsuaikan keperluannya sehingga mencapai tahap kepuasan kendiri yang tertentu. Jalan menuju ke arah pencapaian kepuasan kendiri ini adalah berbeza-beza antara seseorang individu dengan individu yang lain (Super & Crites 1962:410).
No comments: