Sunday, 3 June 2012

ALAT UKURAN MINAT KERJAYA VPI


ALAT UKURAN MINAT KERJAYA VOCASIONAL PREFERENCE INVENTORY (VPI)

Ujian minat adalah ukuran yang dapat mengenal pasti minat anda terhadap sesuatu bidang pekerjaan. Alat ukuran VPI adalah alat ukuran yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ dan ‘Tidak’. Alat ukuran VPI mempunyai 160 item dan umumnya mempunyai dua skala iaitu skala Primer dan Skala Sekunder. Skala Primer mempunyai enam subskala iaitu 
Realistik (R),
 Investigatif (I), 
Artistik (A), 
Sosial (S), 
Enterprising (E) 
dan
 Conventional (C).
 sementara Skala Sekunder pula mempunyai lima subskala iaitu Kawalan-Diri (SC), Maskuliniti-Feminiti (MF), Status (ST), Infrequency (INF) dan Acquiescense (AC). 

No comments: